Өнөөдрөөс хугацаагүй ажил хаялт зарласан сургууль, цэцэрлэгүүд

Өнөөдрөөс улсын хэмжээнд 177 сургууль, 217 цэцэрлэг, Шинжлэх ухааны 11 байгууллага хугацаагүй ажил хаялт зарлаад байна.

Өнөөдрөөс улсын хэмжээнд 177 сургууль, 217 цэцэрлэг, Шинжлэх ухааны 11 байгууллага хугацаагүй ажил хаялт зарлаад байна. Ажил хаялт зарлах сургууль, цэцэрлэгүүдийг Монголын Боловсрол Шинжлэх Ухааны ҮЭ-ийн холбоо жагсаажээ.Нийслэлийн дүүргүүдийн сургууль цэцэрлэгийн жагсаалтыг хүргэж байна.

Шинжлэх ухааны байгууллагууд
1. Хими, химийн технологийн хүрээлэн
2. Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
3. Физик технологийн хүрээлэн
4. Палеонтологийн хүрээлэн
5. Геологийн хүрээлэн
6. Түүх-Археологийн хүрээлэн
7. Дархан Ургамал газар тариалан хүрээлэн
8. Палентлоги геологи
9. Түүх архелоги
10. Олон улсын харилцааны хүрээлэн
11. Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн Дархан

Сургуулиуд

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
1. 88-р сургууль
2. Шавь цогцолбор сургууль
3. 85-р сургууль
4. 53-р сургууль
5. 48-р сургууль
6. 102-р сургууль
7. 111-р сургууль
8.127-р сургууль
9. 87-р сургууль
10. 21-р сургууль
11. Амгалан цогцолбор сургууль
12. 14-р сургууль
13. 92-р сургууль
14. 120-р сургууль
15. 79-р сургууль
16. 33-р сургууль
17. 44-р сургууль

ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ
1. 10-р сургууль
2. 15-р сургууль
3. 26-р сургууль
4. 32-р сургууль
5. 34-р сургууль
6. 41-р сургууль
7. 52-р сургууль
8. 63-р сургууль
9. 75-р сургууль
10.115-р сургууль
11. 118-р сургууль
12. 135-р сургууль
13. 7-р сургууль
14. 60-р сургууль
15.18-р сургууль

СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРЭГ
1. 9-р сургууль
2. 65-р сургууль
3. 107-р сургууль
4. 124-р сургууль
5. Ирээдүй 3-р бага сургууль
6.Ирээдүй 1-р ахлах сургууль
7. Ирэйдүй 2-р ахлах сургууль
8. Ирээдүй 1-р дунд сургууль
9. Ирээдүй 2-р дунд сургууль
10. 62-р сургууль
11. "Ирээдүй" цогцолбор 1-р бага сургууль
12. 121-р сургууль
13. 74-р сургууль
14. 42-р сургууль
15. 129-р сургууль
16. 2-р бага сургууль
17. 67-р сургууль
18. 12-р сургууль
19. 105-р сургууль
20. 104-р сургууль
21. 123-р сургууль
22. 122-р сургууль

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
1. 17-р сургууль
2. 37-р сургууль
3. 39-р сургууль
4. 49-р сургууль
5. 50-р сургууль
6. 57-р сургууль
7. 61-р сургууль
8. 72-р сургууль
9. 117-р сургууль

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ
1. 1-р сургууль
2. 2-р сургууль
3. 3-р сургууль
4. 11-р сургууль
5. 16-р сургууль
6. 25-р сургууль
7. 29-р сургууль
8. 35-р сургууль
9. 58-р сургууль
10. 45-р сургууль
11. ӨЗБЛАСургууль
12. АЗЭСургууль
13. 31-р сургууль
14. 71-р сургууль
15. 4-р сургууль
16. 116-р сургууль

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
1. 47-р сургууль
2. ЭӨЦС-р сургууль
3. 28-р сургууль
4. ОУЦС-р сургууль
5. 93-р сургууль
6. 20-р сургууль
7. 113-р сургууль
8. Сэтгэмж
9. 70-р сургууль
10. 19-р сургууль
11. Монгени цогцолбор сургууль

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ
1. Эрдмийн оргил сургууль
2. Голомт цогцолор сургууль

БАГАНУУР ДҮҮРЭГ
1. Боловсрол цогцолбор сугууль
2. Гүн галуутай цогцолбор сургууль
3. 125-р сургууль
4. Насан туршийн боловсрол төв
Цэцэрлэг Багануур
1. 131-р цэцэрлэг
2. 239-р цэцэрлэг
3. 142-р цэцэрлэг
4. 193-р цэцэрлэг
5. 235-р цэцэрлэг
6. 241-р цэцэрлэг

Цэцэрлэгүүд

Баянгол дүүрэг
1. 11-р цэцэрлэг
2. 13-р цэцэрлэг
3. 15-р цэцэрлэг
4.30-р цэцэрлэг
5. 34-р цэцэрлэг
6.47-р цэцэрлэг
7. 57-р цэцэрлэг
8. 66-р цэцэрлэг
9.76-р цэцэрлэг
10.77-р цэцэрлэг
11.85-р цэцэрлэг
12. 86-р цэцэрлэг
13.87-р цэцэрлэг
14. 88-р цэцэрлэг
15. 89-р цэцэрлэг
16.93-р цэцэрлэг
17. 94-р цэцэрлэг
18. 95-р цэцэрлэг
19.97-р цэцэрлэг
20.98-р цэцэрлэг
21. 100-р цэцэрлэг
22. 114-р цэцэрлэг
23. 120-р цэцэрлэг
24. 33-р цэцэрлэг
25. 141-р цэцэрлэг
26. 157-р
27. 161-р цэцэрлэг
28. 162-р цэцэрлэг
29 164-р цэцэрлэг
30 197-р цэцэрлэг
31. 198-р цэцэрлэг
32. 242-р цэцэрлэг

Баянзүрх дүүрэг
1. 3-р цэцэрлэг
2. 6-р цэцэрлэг
3. 10-р цэцэрлэг
4. 20-р цэцэрлэг
5. 32-р цэцэрлэг
6. 45-р цэцэрлэг
7.50-р цэцэрлэг
8. 52-р цэцэрлэг
9. 59-р цэцэрлэг
10. 61-р цэцэрлэг
11. 63-р цэцэрлэг
12.82-р цэцэрлэг
13. 122-р цэцэрлэг
14.128-р цэцэрлэг
15. 29-р цэцэрлэг
16. 136-р цэцэрлэг
17. 147-р цэцэрлэг
18. 167-р цэцэрлэг
19. 168-р цэцэрлэг
20. 169-р цэцэрлэг
21. 172-р цэцэрлэг
22. 191-р цэцэрлэг
23. 199-р цэцэрлэг
24. 200-р цэцэрлэг
25. 201-р цэцэрлэг
26. 203-р цэцэрлэг
27. 204-р цэцэрлэг
28. 213-р цэцэрлэг
29.215-р цэцэрлэг

Сүхбаатар дүүрэг
1 2-р цэцэрлэг
2 17-р цэцэрлэг
3 24-р цэцэрлэг
4 25-р цэцэрлэг
5 36-р цэцэрлэг
6 40-р цэцэрлэг
7 51-р цэцэрлэг
8. 54-р цэцэрлэг
9 68-р цэцэрлэг
10 69-р цэцэрлэг
11 75-р цэцэрлэг
12 109-р цэцэрлэг
13 130-р цэцэрлэг
14 135-р цэцэрлэг
15 143-р цэцэрлэг
16 149-р цэцэрлэг
17 150-р цэцэрлэг
18 160-р цэцэрлэг
19 166-р цэцэрлэг
20 171-р цэцэрлэг
21 186-р цэцэрлэг
22 234-р цэцэрлэг

Сонгинохайрхан дүүрэг
1. 26-р цэцэрлэг
2 . 38-р цэцэрлэг
3. 55-р цэцэрлэг
4 . 78-р цэцэрлэг
5 . 79-р цэцэрлэг
6 80-р цэцэрлэг
7 81-р цэцэрлэг
8 84-р цэцэрлэг
9 91-р цэцэрлэг
10 99-р цэцэрлэг
11. 101-р цэцэрлэг
12 . 104-р цэцэрлэг
13 105-р цэцэрлэг
14 106-р цэцэрлэг
15. 111-р цэцэрлэг
16 112-р цэцэрлэг
17 113-р цэцэрлэг
18. 116-р цэцэрлэг
19.118-р цэцэрлэг
20. 119-р цэцэрлэг
21.125-р цэцэрлэг
22. 127-р цэцэрлэг
23. 148-р цэцэрлэг
24. 156-р цэцэрлэг
25. 158-р цэцэрлэг
26. 170-р цэцэрлэг
27.176-р цэцэрлэг
28. 192-р цэцэрлэг
29. 195-р цэцэрлэг
30. 214-р цэцэрлэг
31. 215-р цэцэрлэг
32. 226-р цэцэрлэг
33. 227-р цэцэрлэг
34. 244-р цэцэрлэг

Хан-Уул дүүрэг
1.12-р цэцэрлэг
2.27-р цэцэрлэг
3.8-р цэцэрлэг
4. 29-р цэцэрлэг
5. 35-р цэцэрлэг
6. 41-р цэцэрлэг
7. 49-р цэцэрлэг
8. 53-р цэцэрлэг
9. 65-р цэцэрлэг
10. 67-р цэцэрлэг
11. 71-р цэцэрлэг
12. 72-р цэцэрлэг
13. 73-р цэцэрлэг
14. 121-р цэцэрлэг
15. 134-р цэцэрлэг
16.144-р цэцэрлэг
17. 145-р цэцэрлэг
18. 165-р цэцэрлэг
19. 189-р цэцэрлэг
20. 190-р цэцэрлэг
21. 209-р цэцэрлэг
22. 218-р цэцэрлэг
23. 219-р цэцэрлэг
24. 223-р цэцэрлэг
25. 230-р цэцэрлэг
26.250-р цэцэрлэг

Чингэлтэй дүүрэг
1.5-р цэцэрлэг
2.9-р цэцэрлэг
3. 31-р цэцэрлэг
4.33-р цэцэрлэг
5.37-р цэцэрлэг
6. 39-р цэцэрлэг
7. 56-р цэцэрлэг
8. 70-р цэцэрлэг
9.74-р цэцэрлэг
10.102-р цэцэрлэг
11. 103-р цэцэрлэг
12.108-р цэцэрлэг
13 .124-р цэцэрлэг
14 .126-р цэцэрлэг
15. 155-р цэцэрлэг
16. 173-р цэцэрлэг
17. 174-р цэцэрлэг
18. 222-р цэцэрлэг
19. 224-р цэцэрлэг
20. 245-р цэцэрлэг
21. 246-р цэцэрлэг
22. 247-р цэцэрлэг