SERVICE EXCELLENCE – Үйлчилгээний маркетингийн сургалт

Аливаа байгууллагын үндсэн бүтээгдэхүүн нь үйлчилгээ, түүний чанар стандарт юм.
 
Хэрэглэгчийн 76% үйлчилгээний ажилтны хандлага, харилцаа, ур чадвараар тухайн байгууллагыг үнэлдэг. Байгууллагын нүүр царай болсон үйлчилгээний ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг бид танилцуулж байна.
 
Богино хугацааны үр дүнтэй энэхүү сургалтад хамрагдсанаар, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ:
 
Ажилтны харилцаа, хандлага
Ажилтан гэж хэн болох
Стандартыг хэрхэн бий болгох
Ур чадварыг жишээ, дасгал ажиллан сайжруулна.
Сургалтын хөтөлбөр
 
Үйлчилгээний тулгуур 3 багана
 
Үйлчилгээний тухай үндсэн ойлголт
Үйлчилгээний ажилтан
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
Хэрэглэгчид үйлчлэх
 
Үйлчилгээний ажилтны харилцаа 1
 
Анхны сэтгэгдэл үүсгэх нь
Мэндчилгээ ба уламжлалт мэндчилгээний арга техникүүд
Биеийн хэл, Инээмсэглэл
Үйлчилгээнд хэрэглэгдэх үг хэллэг
 
Үйлчилгээний ажилтны харилцаа 2
 
Үйлчилгээний ажилтны харилцааны үндсэн зарчмууд
Хэцүү хэрэглэгчтэй харилцах нь
Хэрэглэгчийн гомдол бухимдлыг шийдвэрлэх нь
 
 
Үйлчилгээний ажилтны соёл
 
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн ач холбогдол
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг давуулах нь
Хэрэглэгчийг халамжлах нь
 
Үйлчилгээний стандарт ба байгууллага
 
Үйлчилгээний стандартад баримтлах дүрэм журмууд
Үйлчилгээний стандартыг сайжруулах нь
 
Үйлчилгээтэй холбоотой жишээ, дасгалууд
 
Сургалт 2018 оны 05-р сарын 12-ны өдөр 09:00-18:00 цагийн хооронд JS Tower-ийн 602 тоотод зохион байгуулагдана.
 
Нэмэлт мэдээллийг 70001123, 94071123, 94061123 дугаарын утсаар холбогдож авна уу.