Corporate Sales – Борлуулалтын ур чадвар нэмэгдүүлэх сургалт

Танай байгууллагын борлуулалт төлөвлөсөн хэмжээндээ хүрэхгүй байна уу?

 

Борлуулалтын ажилтан тань ур чадвараа сайжруулах хэрэгтэй байгаа юм биш биз?

Сургалтын зорилго: Борлуулалтын онолын үндсэн мэдлэг өгч, дасгал кэйс ажиллуулсны дүнд оролцогчийн борлуулалтын ур чадварыг сайжруулж, гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх

Сургалтад хамрагдсанаар оролцогч:

 • Борлуулалтын үндсэн зарчмууд, тэдгээрийг практикт хэрхэн хэрэглэх
 • Өөрийн ажилж  буй  салбарт тохирох  Борлуулалтаа нэмэгдүүлэх арга зүй
 • Борлуулалтын арга техникүүд, тэдгээрийг хэрхэн үр өгөөжтэйгээр ашиглах
 • Ятган борлуулах, хэрэглэгчийн татгалзлыг даван туулах
 • Нэгж борлуулалтын хаалтыг хэрхэн үр дүнтэй хийхэд суралцах болно.

Corporate Sales - Борлуулалтын ур чадвар нэмэгдүүлэх сургалт

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР


ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗАН ТӨЛӨВ, ХЭРЭГЛЭГЧ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ

 • Борлуулалтын ажилтны үүрэг
 • Хэрэглэгчийн талаарх мэдлэг ба хамтын ажиллагаа
 • Хэрэглэгчийн шийдвэр гаргах үйл явц ба төрлүүд
 • Хэрэглэгч нэмэгдүүлэх нь – Проспектинг эх үүсвэрүүд

БОРЛУУЛАЛТЫН АРГА ТЕХНИКҮҮД

 • Борлуулалтын уулзалтыг төлөвлөх нь
 • Бүтээгдэхүүнийг санал болгох зарчим
 • Ятган хуулиуд, ховсдох хэллэг
 • Эсэргүүцэл, татгалзлын шалтгааныг тодорхойлох, хариу үйлдэл үзүүлэх нь
 • Нэгж борлуулалтын дуусгах процесс

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ: Борлуулалтын ажилтан танд тулгамддаг асуудлуудын шийдлийг олж, борлуулалтын чиглэлээр 10 орчим жил сургалт удирдаж, судалгаа хийсэн сургагч багш С.Баатарсүрэнгээс зөвлөгөө авах боломжтой ба сургалтын үеэр борлуулалттай холбоотой КЕЙС, ДАСГАЛ ажиллаж, Монгол хэрэглэгчийн зан төлөвт тохирох мэдлэгийг олж авна.

Сургалт 2018 оны 06-р сарын 16-ны өдөр 10:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.

Сургалтын талаарх нэмэлт мэдээллийг 70001123,94061123 дугаараас лавлана уу