Сонжоо

Энэ 9-р сард Матарт гэнэтийн олон үйл явдал тохиолдох шинжтэй. Иймээс маш хянуур, болгоомжтой байж, учир шалтгааныг тодорхойлсны дараа шийдвэрээ гаргаж сур. Таны өмнө хэтийн сайхан төлөв нээгдлээ гэж найдаж байдал үнэн хэрэгтээ өөрийн зайлсхийхийг хүссэн зүйлтэй нүүр тулгарч болзошгүй. Гэхдээ хэрэв нөхцөл байдал дахин давтагдсан тохиолдолд сэрэмжлүүлэх дохио гэж шүүмжлэлтэй хандаж, хүлээн ав