Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх баримтын жагсаалт

 Иргэн та 2020 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өөрийн харьяа дүүргийн татварын албанд ХХОАТ-ын тайлангаа ирүүлж, хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдана

Амьдран суух зорилгоор орон сууцны байр барьсан буюу худалдан авсан иргэний Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу чөлөөлөлтөд хамрагдаж тайлан гаргахад бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг танилцуулж байна.

Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх баримтын жагсаалтыг танилцуулж байна