Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдааг 7 хоногоор сунгав

Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдааны эрэлт их байгаа тул 5 дугаар сарын 24-нийг дуустал сунгах шийдвэрийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанаас гаргав.

 

Нөөцийн махны нийлүүлэлтийн асуудлаар Ажлын хэсгийн ээлжит хурлаар бэлтгэн нийлүүлэгч 16 аж ахуйн нэгж, Бодлогын гэрээний нөөцийн мах нийлүүлж буй 22 аж ахуйн нэгжийн өнгөрсөн хугацаанд нийлүүлсэн махны тоо хэмжээ болон бусад асуудалтай танилцлаа.

Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдааг 6 дүүргийн 24 байршилд 2020 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж нийт 1368 тонн мах борлуулаад байна. Ажлын хэсэг тооцоо судалгаа, иргэдээс ирсэн саналыг хэлэлцээд өргөтгөсөн худалдааг дахин 7 хоног буюу 5 дугаар сарын 24-нийг дуустал хугацаагаар сунгаж байна. Мөн бодлогын гэрээний үүргээ биелүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдийг шинэ байршил нэмж өргөтгөсөн худалдаанд гаргахаар шийдвэрлэв.

Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд хяналт шалгалтыг үргэлжлүүлэн ажиллах, аж ахуйн нэгжүүд мах борлуулалтын цэгээ нэмэгдүүлж борлуулалтаа өсгөх боломж байгааг онцолсон юм.