“Шарилжгүй Улаанбаатар V аян” үргэлжилж байна

Жил бүрийн 7, 8 дугаар сард нийслэл хотын хэмжээнд “Шарилжгүй Улаанбаатар аян”-г зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ жил 5 дахь удаагаа хэрэгжүүлж байна.

Улаанбаатар хотын гудамж, талбай, гэр хороололд шарилж лууль цэвэрлэгээний нэгдүгээр үе шатыг 7 дугаар сард, хоёрдугаар үе шатыг 8 дугаар сард тус тус зохион байгуулж хогийн ургамлаас ангижрах аяныг өрнүүлэн ажиллаж байгаа юм.

 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанаас энэхүү аянд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, сууц өмчлөгчдийн холбоодууд идэвхтэй оролцон хогийн ургамал шарилж луулийг цэвэрлэн, олон мянган хүнийг харшилтай болох эрсдэлээс сэргийлэхийг нийслэлчүүддээ уриалж байгаа юм.