Хов жив

Монгол-Германы хамтарсан "Про капитал" төвөөс "Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо"-ны үйл ажиллагаанд судалгаа хийжээ. Тус төвөөс МҮЭХ-ны гишүүн 2100 иргэнээс дараах асуулгаар санал авчээ. Үүнд: