Эцэг эхчүүд гадаа хонож эхэлжээ

Энэ сарчн 22-оос 26-ны хооронд цэцэрлэгийн хүүхдийн бүртгэл явагдах юм. Гэтэл одооноос эхлэн эцэг эхчүүд цэцэрлэгийн гадаа дугаарлан жагсаж хонож эхэлсэн байна. Учир нь Улаанбаатар хотод цэцэрлэгийн хүртээмж муугаас эртхэн бүртгүүлэх гэсэн арга аж.

Харин цэцэрлэгийн насны бүртгэлийг уламжлалт болон сугалаа гэсэн аль ч аргаар авч болно. Хамгийн гол нь шударга байх ёстой гэсэн зааврийг Нийслэлийн боловсролын газраас өгсөн ажээ.

,