Монголбанкны захирлуудыг томиллоо

Монголбанкны Захирлуудын зөвлөлийн хурал өнөөдөр болж бодлогын хүүг 15 хувь болон нэмэгдүүлж мөн зарим захирлыг шинээр томиллоо. Шинэ захирлуудын нэрсийг танилцуулж байна.


Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч - О.Эрдэмбилэг

Монголбанкны Дэд Ерөнхийлөгч - Э.Батшугар

Тамгын газрын захирал - Дотоод Хяналт,  Үйл ажиллагааны эрсдэлийн газрын захирал - Мөнгөний бодлогын газрын захирал - Б.Баярдаваа

Зах зээлийн газрын захирал - Б.Батдаваа

Хяналт, шалгалтын газрын захирал - Н.Батсайхан

Төлбөр тооцоо, бүртгэлийн газрын захирал - М.Амгалан

Судалгаа, статистикийн газрын захирал - Ц.Мөнхбаяр

Хууль, эрх зүйн газрын захирал - Мөнгөн тэмдэгт, үнэт зүйлсийн газрын захирал - П.Сүхбаатар

Мэдээллийн технологийн газрын захирал - Д.Довчинбазар 

Эрсдэлийн удирдлагын албаны захирал - А.Энхжин

Ерөнхийлөгчийн зөвлөх бөгөөд Ерөнхий эдийн засагч - Д.Ган-Очир нар томилогджээ.